سلام
من 17 تا ماهی دیسکس دارم که از دو روز پیش یکی از ماهیام مرد و بقیه بیرنگ شدن به سفیدی میزنن
خیلی تو این دو روز گشنه شدن. هرچی غذای مخصوص دیسکس میریزم میخورن و خیلی هم دستشویی میکنن به صورتی که روزی 4 بار سیفون میکنم مدفوع رو
خیلی اب سریع کدر و پر از ذرات ریز میشه .
پمپ تسویه اب دارم . دمارو رو 32 گذاشتم . هر هفته 1/3 ابرو عوض میکنم
کارایی که جدیدن کردم ... هفته پیش ماسه سفید ریختم کف اکواریوم (خیلی شستمشو گذاشتم جلو افتاب) و میکس دل از نواب گرفتم براشون
لطفا تا همشون نمردن کسی که میدونه کمکم کنه