نام گیاه:لوئی

نام علمی:typha latifolia

خانواده:typhaceae

زیستگاه:آمریکا،آسیا،اروپا وآفریقا

نور:زیاد

رطوبت:متوسط

دمای ایده آل:20الی 28

جایگاه:پالداریوم و ریپاریوم


jj.jpg


Typha_latifolia_jko2081106.jpg